انصراف
خانه » حقوق و دستمزد

در راستای حفظ حریم خصوصی مدیران، کارمندان و کارگران محترم شهرداری رفسنجان و همچنین حفظ آرامش خانوادگی، شهرداری رفسنجان در جهت شفاف سازی حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، کمترین و بیشترین میزان حقوق رتبه های شغلی را در این سامانه اعلام کرده است. بر این اساس تمامی پرداختی های شهرداری به مدیران و کارکنان بر اساس جدول زیر صورت می پذیرد و عددی کمتر و بیشتر از آن وجود ندارد. لازم به ذکر است در صورت رضایت کتبی افراد، حقوق آنها در قسمت اطلاعات کارمندان درج و اطلاع رسانی می شود.

ردیفتوضیحاتمبلغ کل اضافه کاری (ریال)مبلغ خالص اضافه کاری(ریال)کل حقوق و مزایا(ریال)مبلغ خالص اضافه کاری(ریال)
۱کمترین حقوق و مزایای مدیر۲۰،۵۰۳،۰۸۰۱۸،۴۵۲،۷۷۲۴۳،۳۶۸،۰۳۰۴۰،۴۱۷،۶۳۴
۲بیشترین حقوق و مزایای مدیر۷۴،۱۱۵،۹۵۱۶۱،۲۷۴،۵۳۷۱۰۲،۱۶۹،۱۱۷۶۸،۸۴۲،۱۱۲
۳کمترین حقوق و مزایای کارگران----------------------------------------------------------------------۳۶،۲۸۶،۴۱۴۳۶،۲۳۶،۴۱۴
۴بیشترین حقوق و مزایای کارگران۵۰،۷۸۲،۸۱۴۵۰،۷۸۲،۸۱۴۹۰،۹۴۷،۲۴۱۸۹،۵۹۷،۲۴۱
۵کمترین اضافه کار کارگر۲،۷۹۴،۳۸۷۲،۵۱۴،۹۴۸----------------------------------------------------------------------
۶بیشترین حقوق کارمند----------------------------------------------------------------------۱۰۲،۴۷۳،۸۷۶۷۹،۲۳۸،۲۷۱
۷کمترین حقوق کارمند----------------------------------------------------------------------۴۳،۹۷۵،۱۰۴۴۱،۷۵۱،۷۳۲
۸بیشترین اضافه کار کارمند۷۲،۳۶۱،۷۸۷۵۸،۸۹۴،۵۴۳----------------------------------------------------------------------
۹کمترین اضافه کار کارمند۵،۳۴۴،۲۶۷۴،۸۰۹،۴۸۰----------------------------------------------------------------------