انصراف
خانه » مصوبات شورا
ردیفموضوع مصوبهفایل
۱آقای مهدی لاهیجانی ( تقاضای بخشودگی تاخیر تادیه )دانلود فایل
۲مهدی حعفری بوکالت از ورثه مرحوم خدیجه حسینی حسن آباددانلود فایل
۳پرداخت پاداش به نیروهای فرهنگسراهادانلود فایل
۴احمد نصیریدانلود فایل
۵ استرداد وجه - سعید هاشمیاندانلود فایل
۶افتتاح حساب در بانک های رسالت و تجارتدانلود فایل
۷آقایان سید حسین میر دهقان و سعید علی پور مقدم (تخفیف عوارض)دانلود فایل
۸آقای بنی اسدیدانلود فایل
۹آقای جعفریدانلود فایل
۱۰بخشودگی عوارض مصلیدانلود فایل
۱۱بسته تشویقی به مناسبت سوم خرداددانلود فایل
۱۲بسته تشویقی گذر فردوسدانلود فایل
۱۳بن رفاهی به کارکناندانلود فایل
۱۴پرداخت حق الزحمهدانلود فایل
۱۵تخفیف عوارض آقای اکبر خراسانیدانلود فایل
۱۶تخفیف عوارض گواهی عدم خلاف خیریه ره یاریدانلود فایل
۱۷تکریم از خانواده شهدادانلود فایل
۱۸حسن فیاضدانلود فایل
۱۹حسین مهدیزادهدانلود فایل
۲۰خانم سحر شاه رضایی (مساعدت بابت عوارض)دانلود فایل
۲۱خیریه خیرین گمنامدانلود فایل
۲۲درخواست اداره گازدانلود فایل
۲۳درخواست خانم عالمه بختیاریدانلود فایل
۲۴درخواست خانم محدثه برزگردانلود فایل
۲۵ درخواست ملک واافتاده حسین رئیسیدانلود فایل
۲۶روز ازدواجدانلود فایل
۲۷روز معلمدانلود فایل
۲۸شکرالله علی پور حسین آبادیدانلود فایل
۲۹عقد قرار داد بابت زمین پتانکدانلود فایل
۳۰غلامرضا رضایی نسبدانلود فایل
۳۱کارت هدیه همایش مشق صلواتدانلود فایل
۳۲کمک هزینه درماندانلود فایل
۳۳گرمخانهدانلود فایل
۳۴مالک پژماندانلود فایل
۳۵محمد برزگردانلود فایل
۳۶مساعدت آقای نجاتیدانلود فایل
۳۷ملک آقای ابراهیم پوردانلود فایل
۳۸ملک آقای یداله نخعیدانلود فایل
۳۹مناقصه اتوبوسدانلود فایل
۴۰موسسه خیریه کوثردانلود فایل
۴۱هزینه آبدانلود فایل
۴۲ورثه نصیریدانلود فایل