انصراف
خانه » اسناد قراردادها
ردیفموضوع قراردادطرف اولطرف دوممبلغ (ریال)تاریخ شروعمدت قرارداد
۱خط کشی عرضی عابر پیاده، سرعتگاه، هاشور، دست نوشته و غیره با رنگ جزئیشهرداری رفسنجانشرکت بهشت نمای مهر زیست۳.۶۳۴.۵۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۱ سال
۲احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۱۰ از خیابان شهید عابدینی (محله اسماعیل آباد)شهرداری رفسنجانشرکت سریر اترک سرمد۱۸.۹۶۸.۸۷۹.۶۴۰۱۴۰۰/۱۱/۱۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۳قرارداد اجرای عملیات سنگفرش، جدول گذاری و کانیوو کوچه های ۳۷ از خیابان جانبازان، ۹ از خیابان رضوان، ۱۰ و ۱۲ از خیابان شهید مجید زینلی، محل پرداخت های مردمی و غیرهشهرداری رفسنجانآقای محمد شریفی۲.۹۹۲.۸۹۵.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۴قرارداد سنگفرش، جدول گذاری و کانیوو کوچه های شماره ۲ و ۱۵ از خیابان شهید قره نی، ۱۷ از خیابان مصطفی خمینی(ره)، ۶۴ از خیابان معراج، ۱۴ از خیابان قیام، ۱۸ از خیابان خوارزمی، محل پرداخت های مردمی و غیرهشهرداری رفسنجانشرکت آذین نما افق کریمان۵.۱۱۹.۶۲۵.۵۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۵قرارداد بهسازی پارک ها و فضاهای سبز شهریشهرداری رفسنجانشرکت برج سازان آرمان سپهر کویر۵.۰۸۶.۴۶۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۶اجرای عملیات تکمیل بوستان واقع در کوچه شماره ۲-۱ از خیابان ۱۵ خردادشهرداری رفسنجانشرکت آذین برق رفسنجان۹.۳۵۳.۵۵۶.۹۲۱۱۴۰۰/۱۰/۲۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۷قرارداد نگهداری، نگهبانی و تنظیف سرویس های بهداشتی در سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت امین اعتماد مهرآسا۵۶۲.۶۱۶.۴۳۲۱۴۰۱/۰۱/۰۱۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸قرارداد دریافت عوارض خودرو و موتور سیکلتشهرداری رفسنجاندفتر پیشخوان آی سی تی هرمزد آبادهر دستگاه خودرو مبلغ ۶۰.۰۰۰
و هر دستگاه موتور سیکلت مبلغ ۲۵.۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۵۱۴۰۱/۱۱/۱۵
۹قرارداد توسعه و ارتقاء سیستم های شهرداری الکترونیکی رفسنجانشهرداری رفسنجانشرکت صفا رایانه۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۱۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۱۰پیگیری، ایده پردازی، نظارت و اجرای امور مربوط به حوزه ارتباطات و امور بین المللشهرداری رفسنجانسید عباس حسینی داورانی۸۴۰.۰۰۱.۵۳۶۱۴۰۰/۱۰/۰۸۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۱۱قرارداد بهسازی فضای سبز واقع در خیابان شهیدمحمدی ۲۶ و پارک صاحب الزمان(عج)شهرداری رفسنجانشرکت اختر پارس کویر رفسنجان۵.۰۵۳.۸۳۷.۵۰۰۱۴۰۰/۰۶/۱۸از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۱۲مدیریت محل دفن زبالهشهرداری رفسنجانبیل مکانیکی زنجیری پورمیرزاییماهانه ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۱۳اجرای عملیات نقشه برداری معابر سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای مجتبی نوش آبادی۱.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۶۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۴قرارداد رنگ آمیزی ستون ها و طاق های گلزار شهدا به طرح کاشی با رنگ اکرولیک و ساخت و نقاشی و نصب تابلوهای عکس شهداشهرداری رفسنجانآموزشگاه آزاد هنری نقش جهان۱.۸۳۵.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۲۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۱۵قرارداد شرکت سنگ و نقش توانا یاران تکمیل گذرگاه فرهنگی – تفریحی بلوار امام رضا (ع)شهرداری رفسنجانشرکت سنگ و نقش توانا یاران ۳۰.۹۸۹.۲۹۰.۵۵۵۱۳۹۹/۱۲/۲۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۷ ماه
۱۶ قرارداد خط کشی عرضی عابر پیاده، سرعتگاه، هاشور، دست نوشته و غیره با رنگ دو جزئیشهرداری رفسنجانشرکت بهشت نمای مهرزیست۳.۶۳۴.۵۰۰.۰۰۰۱۳۹۹/۱۲/۲۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۱ سال
۱۷ قرارداد تامین وسیله نقلیه سبکشهرداری رفسنجانشرکت امین اعتماد مهرآسا۵۳.۲۲۲.۴۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۱/۰۱۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری کانیوو سنگفرش اطراف ساختمان پلی کلینیک سازمان تامین اجتماعیشهرداری رفسنجانآقای فرهاد جعفری۵.۱۳۱.۰۷۵.۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۲۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ماه
۱۹قرارداد تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمیشهرداری رفسنجانشرکت فنی مهندسی ساختمانی و خدماتی آذین برق رفسنجان۱۱.۲۱۲.۸۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۲۰قرارداد پروژه تکمیل میدان شهید آزادنیا واقع در بلوار شهید محمدیشهرداری رفسنجانشرکت امین اعتماد مهرآسا۱۰.۸۵۸.۴۳۰.۶۰۷۱۳۹۹/۱۲/۲۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۲۱قرارداد انجام وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری شهرداری و سازمانهای وابستهشهرداری رفسنجانشرکت امین اعتماد مهرآسا۹۵.۴۰۶.۲۷۵.۳۸۸۱۴۰۱/۰۱/۰۱۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۲قرارداد اجرا تکمیل عملیات عمرانی در بوستان ملتشهرداری رفسنجانرضا ارجمندی راد۴.۲۹۶.۹۵۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۲/۲۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۲ ماه
۲۳قرارداد اجرا عملیات ترمیم جدول گذاری کانیوو سنکفرش از سمت شرق به سمت مرکز شهرشهرداری رفسنجانمحمدی نسب۵.۱۴۸.۱۷۶.۲۵۰۱۴۰۰/۱۲/۱۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۲۴قرارداد اجرای عملیات ترمیم جدول گذاری کانیوو سنگفرش از سمت شمال به سمت مرکز شهر شهرداری رفسنجانمحمدرضا میرزایی۵.۱۳۱.۷۲۳.۸۰۰۱۴۰۰/۱۲/۱۲از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۲۵قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری کانیوو و سنگفرش باند شمالی بلوار صاحب الزمان عج شرکت آرکا فراز گستر ارژنگشهرداری رفسنجانشرکت آرکافراز گستر ارژنگ کرمان۵.۱۲۰.۲۸۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۲۶قرارداد اجرای عملیات سنگفرش جدول گذاری و کانیوو کوچه های شماره ۱،۷ ،۵،۳ از خیابان بازماندگان محل پرداختهای مردمیشهرداری رفسنجانمحمدی نسب۵.۱۰۶.۱۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۲۷قرارداد اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر اجرای عملیات سنگفرش کانیوو ... شهرداری رفسنجانشرکت آرکا فراز گستر ارژنگ کرمان۵.۱۲۰.۳۹۸.۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۰۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۲۸قرارداد پیاده رو سازی خیابان علامه امینی حدفاصل چهارراه پارک جوان و چهارراه نیروگاهشهرداری رفسنجانشرکت ساختمانی حصار گستر شکوه کارمانیا۵.۱۲۲.۳۴۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۰/۰۸از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۲۹قرارداد تکمیل مقبره گلزار شهدا محله خلیل آبادشهرداری رفسنجانحسین علی پور۵.۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۲/۲۳از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۳۰اجرای عملیات تکمیل بوستان خ ۱۵خردادشهرداری رفسنجانشرکت آذین برق رفسنجان۹.۳۵۳.۵۵۶.۹۲۱۱۴۰۰/۱۲/۲۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۳۱اجرای نقشه برداری معابر سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای مجتبی نوش آبادی۱.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۶۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۲درخصوص مدیریت محل و دفن زبالهشهرداری رفسنجانبیل مکانیکی زنجیری پورمیرزایی
۳۳قرارداد اتباع خارجیشهرداری رفسنجان
۳۴قرارداد بهسازی پارکها وفضاهای سبز شهرشهرداری رفسنجانشرکت برج سازان آرمان سپهر کویر۵.۰۸۶.۴۶۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۹/۱۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۳۵نصب ترانس برق ۲۵ کاوا جهت روشنایی بزرگراه قدس و بلوار شهرک هزار واحدیشهرداری رفسنجانشرکت دانا نت جنوب شرق۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۰۵/۰۳از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۳۶نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته در محدوده فضای سبز میدان آیت الله هاشمی تا انتهای جنگل کاج و شهربازیشهرداری رفسنجانشرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانماهیانه ۶.۸۹۹.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۰۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۳۷آذین بندی و نور پردازی خیابان شهداشهرداری رفسنجانشرکت تعاونی عرفان صنعت اصفهان۳.۷۴۶.۷۵۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۸خرید لوازم و تجهیزات جهت اجرای شبکه برق خ انقلاب بصورت زمینیشهرداری رفسنجانشرکت دانا نت جنوب شرق۲۲.۹۵۷.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۲/۰۲از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۳۹گهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته در محدوده فضای سبز غرب رودخانه شور تا منتهی الیه ضلع شرق بزرگراه خلیج فارسشهرداری رفسنجانشرکت فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۰۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۴۰اجاره لودر کامیون جهت انجام فعالیت های معدن تاسیسات شن و ماسه مهر یکشهرداری رفسنجانشرکت نوید مهر طلوع رفسنجان۱۶.۵۹۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۰۱۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۴۱اجرای بهسازی ضلع غرب میدان بسیج ورودی کتابخانه در خ شهید مدرس شهرداری رفسنجانپیمانکاری رضا سلطانی۴.۹۸۹.۵۵۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۴۲انجام مطالعات پژوهشی . طراحی در زمینه در برنامه ریزی و توسعه طرح های شهریشهرداری رفسنجانخانم فاطمه باقری۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۰/۱۲/۰۱۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۴۳ توسعه و ارتقا سیستمهای الکترونیکی رفسنجانشهرداری رفسنجانشرکت صفا رایانه۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴۴اجرای عملیات لکه گیری و ترسیم آسفالت معابرسطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت اهرام سازه۴.۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۲۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۷ ماه
۴۵آماده سازی محتوای رسانه ایشهرداری رفسنجانشرکت ایده پردازان هنر آرنیکا۳،۹۰۷،۲۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۱/۰۱از تاریخ ابلاغ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مدت یک سال
۴۶اجاره لودر و کامیون جهت انجام فعالیت های کارخانه آسفالت احمدآبارشهرداری رفسنجانشرکت شایان عمران سینا۳۲،۳۶۸،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۰۱از تاریخ ابلاغ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به مدت ۶ ماه
۴۷قرارداد ملک فاطمه میرزایی ملک آبادیشهرداری رفسنجانفاطمه میرزایی ملک آبادی۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۱/۰۱از تاریخ ابلاغ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به مدت یک سال
۴۸انجام مطالعات پژوهشی،طراحی،ترسیم نقشه‌های معماری، لندسکیپ و مدلسازی با نرم افزار جهت پروژه هاشهرداری رفسنجانخانم سمیه معصومی ریسه۵۶۱،۴۴۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۱۴از تاریخ ابلاغ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۹نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته در محدوده فضای سبز غرب بلوار خلیج فارس تا میدان خاتم الانبیاء، آرامستان و جنگل ۳۰۰هکتاری غرب آرامستانشهرداری رفسنجانشرکت مرجع رفسنجان۷۴،۳۹۴،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۰۱از تاریخ ابلاغ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به مدت یک سال
۵۰سرمایه گذاری در مجموعه پذیرایی پارک شهید مطهریشهرداری رفسنجانآقای احمدرضا زینلی۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۰۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۵۱اجرای عملیات جدولگذاری کانیوو کوچه شماره ۱۹ از خیابان اروند، ۶۵ از خیابان شهید مصطفی خمینی، رفوژ میانی بلوار سعادت، خیابان کربلا و غیرهشهرداری رفسنجانآقای ناصر میرزایی۵،۱۳۴،۸۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۲۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۵۲قرداد اجرای عملیات بازسازی دیوار ضلع غرب مدرسه علوی واقع در بلوار امام رضا (ع) و احداث دیوار جنب رودخانه خیابان بعثت ساحلیشهرداری رفسنجانشرکت گوشه گستر رفسنجان۶,۰۹۷,۹۰۵,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۵۳اجرای عملیات بهسازی میدان علی ابن ابیطالب (ع)شهرداری رفسنجانشرکت عرصه سازان ماندگار۱۴,۲۲۳,۸۲۷,۸۷۵۱۴۰۱/۰۴/۲۰از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۵۴اجرای عملیات عکس برداری هوایی از سطح شهر و تهیه لایه های جی آی اسشهرداری رفسنجانشرکت نیکان نقشه پارسیان۵,۵۲۰,۷۰۰،۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۵۵ارائه خدمات دندانپزشکیشهرداری رفسنجانخانم دکتر مریم حیدری۱۴۰۱/۰۶/۰۶از تاریخ شروع تفاهم نامه تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به مدت یکسال
۵۶قرارداد پروژه لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر منطقه دو شهریشهرداری رفسنجانشرکت زاویه سازان پارس مهر طلای سبزی۱۹,۷۱۵,۷۴۰,۲۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۵۷اجاره بیل مکانیکی جهت اجرای عملیات حفاری پروژه های مربوط به تاسیسات در سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای جلال جباری۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بابت ۲۵۰۰ ساعت۱۴۰۱/۰۴/۱۸از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال
۵۸قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری، کانیوو و سنگفرش پیاده راه خیابان سلمان فارسیشهرداری رفسنجانآقای حسن علی اکبری۷,۹۳۴,۱۶۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۵۹قرارداد ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهکار‌های کارشناسی و نظارت در خصوص بازنگری طرح‌های شهری در سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای حسین شهاب الدینی پاریزیماهیانه مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء ۱۷۶ ساعت۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰قرارداد اجرای عملیات سنگفرش فوژ میانی بزرگراه قدسشهرداری رفسنجانشرکت توسعه عمران ایرانیان۷,۹۲۸,۲۳۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۳۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۶۱قرارداد اجرای عملیات تعمیر و بروزرسانی تصفیه خانه کشتارگاه نیمه صنعتی واقع در کیلومتر جاده ۱۰ کرمان - رفسنجانشهرداری رفسنجانشرکت جهان چاووش ایرانیان۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۱۳از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۶۲قرارداد اجرای عملیات پیاده‌رو سازی خیابان نواب حد فاصل تقاطع کارگر و تقاطع ۱۵ خردادشهرداری رفسنجانآقای محمدرضا میرزایی ابراهیم آبادی۶,۴۷۵,۷۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۶۳قرارداد اجرای عملیات ترمیم جدول گذاری و کانیوو خیابان دانش آموز، شهید ابولی و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکاری محمد رضا میرزایی
۶۴قرارداد اجرای عملیات مرمت و بازسازی دیوار آگاه از سمت کوچهشهرداری رفسنجانپیمانکاری ساختمان عزیز کریمی۷,۶۷۹,۷۰۵,۷۷۳۱۴۰۱/۰۶/۱۲از تاریخ ابلاغ به مدت ۸ ماه
۶۵قرارداد انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری و سازمان های وابستهشهرداری رفسنجانشرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان و دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجانسالیانه ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۸,۰۰۰ در خصوص بکارگیری ۱۱۰ نفر کارگر۱۴۰۱/۰۴/۰۱۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۶۶تفاهم نامه برنامه ریزی و انجام مقدمات مشارکت و سرمایه گذاری به منظور احداث مجموعه تفریحی و گردشگری باغ کاجشهرداری رفسنجانآقای احسان وثوق
۶۷خرید المان شعر و ادبشهرداری رفسنجانتولیدات فلزی ایلیا۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۶۸خرید سنگ فرش پیاده راه خیابان انقلابشهرداری رفسنجانشرکت ساختمانی فعال ابنیه پارس۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۶۹اجاره یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در ورودی میدان میوه و تره بار جهت باسکولشهرداری رفسنجانآقای ابوالفضل حیدری مقدم۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ برای مدت یک سال (ماهیانه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰)۱۴۰۱/۰۱/۰۱۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۰دریافت عوارض خودرو و موتور سیکلتشهرداری رفسنجاندفتر پیشخوان دولت فجربه ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ ۶۰,۰۰۰ ریال و هر دستگاه موتور سیکلت مبلغ ۲۵,۰۰۰ ریال۱۴۰۰/۰۸/۱۰۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۱قرارداد عملیات اجرای پیاده‌رو سازی تقاطع خیابان تختی و آذر، تقاطع خیابان تختی و کارگرشهرداری رفسنجانشرکت اطلس شاهکار فاتح۳,۷۹۲,۰۱۵,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۷۲قرارداد پروژه لکه گیری و آسفالت کوچه ها و معابر منطقه یک شهریشهرداری رفسنجانشرکت اهرام سازه رفسنجان۲۱,۶۸۷,۳۱۴,۲۲۰۱۴۰۱/۰۳/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۸ ماه
۷۳نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واقع در پارک وحدت، سازمان حمل و نقل واقع در خیابان حجاب، ساختمان شهرداری منطقه ۱ واقع در خیابان شهید سید رسول هاشمی و ساختمان ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی واقع در میدان شهدای رحمت آبادشهرداری رفسنجانشرکت پارس تحقیق سپهر رفسنجان۳۰۰,۱۲۰,۰۰۰۱۴۰۰/۱۱/۲۰از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۷۴نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته در محدوده فضای سبز شرق رودخانه شور حدفاصل رودخانه شور تا خیابان امامشهرداری رفسنجانشرکت دریچه سبز بیابانماهیانه مبلغ۱۲,۱۱۸,۸۲۴,۰۰ ۰ ریال و سالیانه
مبلغ ۱۴۵,۴۲۵,۸۸۸,۰۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۲/۰۱۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۷۵طراحی و تریدی طرح های معماری اداره بازآفرینی شهریشهرداری رفسنجانخانم فاطمه نور محمد صالح آبادبه ازاء هر ساعت ۲۸۵,۰۰۰ ریال و به ازاء ۱۷۶ ساعت ماهیانه مبلغ ۵۰,۱۶۰,۰۰۰ ریال و مبلغ کل ۶۰۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۳/۱۷۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۷۶قرارداد اجرای عملیات فیبر نوری در سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت آرکافراز گستر ارژنگ کرمان۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۰۱۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۷۷قرارداد سازماندهی محل دکه‌های پارک جوان و بهسازی پارک محله‌ای فرسنگ ۴ و سایر امور متفرقه عمرانی پارک‌های شهرشهرداری رفسنجانشرکت اختر پارس کویر رفسنجان۷,۹۲۰,۴۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۷۸اجرای عملیات تصویر برداری با پهباد و ترسیم نقشه به میزان ۵۹۴ هکتار در سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای محمدرضا اسماعیل پوربه ازاء هر هکتار ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال و جمعا ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۲/۱۰۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۹قرارداد اجرای عملیات تکمیل بوستان محله‌ای واقع در خیابان شهید جهاندیدهشهرداری رفسنجانپیمانکار محمد صادق محمدی۳,۹۸۴,۹۸۷,۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۰۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۸۰قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری، کانیوو و سنگ فرش از محل پرداخت های مردمیشهرداری رفسنجانپیمانکاری اصغر امیری۵,۹۷۸,۴۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۸۱قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو خیابان دانش، هزار و یک شب و غیرهشهرداری رفسنجانآقای ناصر میرزایی۶,۲۴۸,۰۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۸۲قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو خیابان‌علی اصغر، اقاقیا و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکار مجید حاج عسکری۵,۱۳۰،۵۴۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۲۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۸۳قرارداد اجرای عملیات سنگفرش، جدول گذاری مثلثی‌های ورودی میدان شهیدان امرالهیشهرداری رفسنجانپیمانکاری محمدی نسب۷,۹۲۶,۷۶۲,۵۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۳از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۸۴قرارداد اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری پیاده‌رو خیابان صاحب الزمان (عج) واقع در محله رحمت آبادشهرداری رفسنجانشرکت برج سازان صدرا سپهر زرین۷,۸۸۳,۴۷۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۳۰از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۸۵قرارداد بهسازی دیوار شرق و تکمیل تاسیسات سرویس بهداشتی بوستان بانوان ۲شهرداری رفسنجانپیمانکاری حسین شمسی۵,۰۹۷,۸۲۶,۵۵۰۱۴۰۱/۰۵/۲۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۸۶قرارداد پژوه احداث پل وزنی بتنی واقع در بلوار امام حسین (ع)شهرداری رفسنجانشرکت سپهر فناور کیهان۵,۹۶۲,۷۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۳از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۸۷قرارداد مرمت و احیاء محله و بازار قطب آبادشهرداری رفسنجانشرکت تعاونی طلوع میراث پارسیان رفسنجان۵,۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۱۵۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸۸قرارداد اجاره لورد و کامیون جهت خاکبرداری و خاکریزی کوچه‌های و معبر سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت راهیار سپهر محتشم۶۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۲/۱۱از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال
۸۹قرارداد اجرای عملیات محوطه سازی ساختمان حمل و نقل شهرداری واقع در خیابان حجاب خیابان نهالستانشهرداری رفسنجانشرکت آرکا فراز گستر ارژنگ کرمان۴,۶۷۱,۱۹۵,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۹۰قرارداد نقشه برداری مسیر‌های فیبر نوری و حوضچه‌ها در سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت پرند گستر کارمانیا۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۳۰از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۹۱قرارداد اجرای عملیات سنگفرش، جدول گذاری و کانیوو خیابان شهید اکبری نسب، معراج شمالی، خیابان نیایش، کوچه های شماره ۳۴ از بلوار طالقانی، ۷ از خیابان شهید عرب، ۲ از خیابان شهید عباس آبادی و غیرهشهرداری رفسنجانآقای حسن علی اکبری۶,۷۳۹,۷۶۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۹۲قرارداد اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری بلوار شهید زینلی، بلوار امام سجاد (ع) و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکاری محمدی نسب۷,۹۲۶,۵۵۶,۵۷۵۱۴۰۱/۰۶/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۹۳قرارداد اجرای عملیات ترمیم جدول گذاری، سنگفرش و کانیوو بلوار شهید مطهری، بلوار آیت الله صدر، بلوار امام حسین (ع) و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکاری غلامرضا محمدی نسب۵,۱۴۴,۶۴۳,۰۰۰۱۴۰۱/۰۳/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۹۴قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو خیابان های آیت الله صدر کاشانی، شهید علی جعفری، نیایش و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکار مجید حاج عسکری۷,۴۱۲,۲۰۵,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۰۲از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۹۵خرید مجسمه بسیجشهرداری رفسنجانآقای محمد حسین ماموریان۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۹۶قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری و کانیوو کوچه شماره ۲ از خیابان دانش، کوچه شماره ۲ و ۴ آیت الله هاشمی، کوچه شماره ۱۴ از خیابان حاج اصغر نظری و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکار محمد شریفی۶,۲۵۹,۹۹۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۴از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۹۷قرارداد اجرای عملیات ترمیم جدول گذاری، سنگفرش و کانیوو بلوار شهید مطهری، بلوار مدرس و غیرهشهرداری رفسنجانپیمانکاری محمدی نسب۷,۹۲۶,۵۵۶,۵۷۵۱۴۰۱/۰۶/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۹۸قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری پیاده‌رو سازی خیابان شهید نوری جنب مسجد جواد الائمهشهرداری رفسنجانپیمانکاری رضا ارجمندی۴,۲۱۱,۷۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۹۹خرید سنگ فرش بتنی به ابعاد ۲۰ * ۲۰ و ضخامت ۴ سانتیمترشهرداری رفسنجانآقای حمید اسدالله پور عیش ابادبه ازاء ۱۳۶۵۰ متر مربع مبلغ ۷,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هر متر مربع ۵۸۰,۰۰۰ ریال)۱۴۰۱/۰۴/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۱۰۰اجاره یک باب مغازه به مساحت ۵۶/۷ متر مربع واقع در خیابان شهداءشهرداری رفسنجانآقای سید روح الله موسویماهیانه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و سالیانه ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۵/۰۱۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به مدت یک سال
۱۰۱تهیه و نصب پلاک تلفیقی جهت اخذ کد پستیشهرداری رفسنجانشرکت آینه سازان فرهیخته پارسبه ازاء ۵۰۰۰ پلاک مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۰۲قرارداد اجرای عملیات احداث پل باکس بتنی واقع در بلوار جمهوری تقاطع خیابان موسی بن جعفر (ع)شهرداری رفسنجانشرکت اهرام سازه رفسنجان۴,۷۵۵,۲۸۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت یک ماه
۱۰۳پروژه احداث بوستان واقع در کوچه شماره ۴۵ خیابان شهید مصطفی خمینیشهرداری رفسنجانشرکت اهرام سازه رفسجان۷,۹۱۵,۰۰۰,۶۸۰۱۴۰۱/۰۶/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۱۰۴قرارداد اجرای عملیات سنگفرش، جدول گذاری و کانیوو بصورت خرده کاری در سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت اهرام سازه۷,۹۱۱,۹۲۸,۵۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۱۰۵قرارداد توسعه فیبر نوری در سطح شهرشهرداری رفسنجانشرکت پرند گستر کارمانیا۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۱۰۶قرارداد اجرای سنگفرش، جدول گذاری و کانیوو کوچه های شماره ۱ و ۳ از بلوار شهریورشهرداری رفسنجانشرکت ساختمانی حصار گستر شکوه کارمانیا۶,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۱۹از تاریخ ابلاغ به مدت ۲ ماه
۱۰۷حمل خاک رودخانه‌ای (رسی شنی) به مقدار ۲۵۰۰ کامیونشهرداری رفسنجانشرکت راهیار سپهر قشمبه ازاء ۲۵۰۰ کامیون مبلغ ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۱از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۱۰۸قرارداد پروژه احداث پل وزنی بتنی واقع در بلوار جمهوری و تقاطع بلوار خلیج فارسشهرداری رفسنجانشرکت سپهر فناور کیهان۷,۵۲۱,۳۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۱۰۹طراحی میادین شهید عباس زاده و امام حسین و حاشیه اطراف حدفاصل میادین مذکورشهرداری رفسنجانشرکت مشاور کارند آرک۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۴/۲۲از تاریخ ابلاغ به مدت ۵ ماه
۱۱۰قرارداد اجرای عملیات جدول گذاری، کانیوو کوچه های شماره ۳ از آیت الله هاشمی، ۱۳ از خیابان امام و غیرهشهرداری رفسنجانشرکت نوآوران سنگ جنوب شرق رفسنجان۶,۱۵۶,۸۵۲,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۱۷از تاریخ ابلاغ به مدت ۶ ماه
۱۱۱عکاسی، فیلمبرداری و ساخت کلیپشهرداری رفسنجانآقای امین قاسمیان رفسنجانیماهیانه مبلغ ۵۱,۹۲۰,۰۰ ریال و سالیانه ۶۲۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۶/۱۵۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۱۲تعمیر نورپردازی فضای سبز انتهای بلوار شهید مطهریشهرداری رفسنجانفروشگاه برق و صنعت نیوتسلا۵,۵۶۷,۲۵۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۵/۲۵از تاریخ ابلاغ به مدت ۳ ماه
۱۱۳ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهکار‌های کارشناسی و نظارت در خصوص رفع معضلات و مشکلات عمرانی جهت پروژه‌های بافت‌های تاریخی در سطح شهرشهرداری رفسنجانآقای محسن اغماضیبه ازاء ۱۷۶ ساعت ماهیانه مبلغ ۵۴,۵۶۰,۰۰۱۴۰۱/۰۱/۲۰۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۱۴قرارداد اجرای عملیات ترمیم جدول گذاری بلوار شهید مصطفی خمینی، مدرس، ۱۵ خرداد، شهید میرزایی و غیرهشهرداری رفسنجانمحمدرضا میرزایی ابراهیم آبادی۵,۱۳۸,۴۳۳,۳۰۰۱۴۰۱/۰۳/۱۶از تاریخ ابلاغ به مدت ۴ ماه
۱۱۵قرارداد خرید خدمات مشاوره در خصوص تهیه طرح موضعی به صورت تفصیلی اراضی شهر رفسنجان فاز ۳شهرداری رفسنجانشرمکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰از تاریخ ابلاغ به مدت ۶۰ روز کاری
۱۱۶واگذاری ۱۰ داستگاه اتوبوس شهریشهرداری رفسنجانشرکت رفسنجان معینسالیانه به ازاء ۱۰ دستگاه اتوبوس ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴۰۱/۰۶/۰۱۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به مدت یک سال