انصراف
خانه » آگهی شناسایی پیمانکار جهت واگذاری کشتارگاه دام به بخش خصوصی

شهرداري رفسنجان در نظر دارد جهت واگذاری کشتارگاه دام به بخش خصوصی نسبت به شناسایی پیمانکار اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت و دارای شرایط لازم که تجربه و توانايي انجام كار را دارند، دعوت بعمل مي آيد جهت اخذ شرایط از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ بمدت ۱۰ روز به حوزه معاونت خدمات شهری مراجعه نمایند و رزومه شرکت و مدارک لازم را در مدت تعیین شده در پاکت مهر شده به دفتر امور قراردادها به آدرس خ تختی شهرداری مرکزی مدیریت امور قراردادها ارسال نمایند این آگهی بمنظور شناسایی پیمانکار انتشار یافته شهرداری پس از ارزیابی پیمانکاران واجد الشرایط در مراحل بعدی طبق ضوابط اقدام خواهد نمود.
اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان